Privacy- & Cookiebeleid

Op bynisa.nl worden persoonsgegevens verwerkt. Deze gegevens worden goed beveiligd en verwerkt met inachtneming van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). 

Hieronder lees je alles over hoe bynisa.nl omgaat met persoonsgegevens en cookies.

Persoonsgegevens

Door het achterlaten van reacties of het invullen van het contactformulier laat je persoonsgegevens achter. Bynisa.nl gebruikt alleen persoonsgegevens die rechtstreeks door jou als gebruiker worden verstrekt, samen met je IP-adres.

De persoonsgegevens die bynisa.nl verwerkt

  • Naam
  • E-mail adres
  • Je (persoonlijke) website
  • IP-adres

De gegevens worden niet langer bewaart dan nodig, met een uiterste van een jaar. 

Reacties

Bynisa.nl gebruikt Akismet om spam te verminderen. De privacyverklaring van Akismet vind je hier.

Gegevens aan derden

Je persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden. 

Onder elk geplaatst artikel zijn deelknoppen van social media te vinden. Wanneer je hier gebruik van maakt verzamelen de beheerders van deze diensten jouw gegevens. De privacyverklaringen van deze diensten vind je hier:

Google Analytics

Bynisa.nl gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Jouw IP-adres wordt niet gebruikt, en gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd. Meer informatie over het privacybeleid van Google Analytics vind je hier.

Cookies

Bynisa.nl gebruikt cookies. Dit is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Third Party Cookies

Op bynisa.nl worden advertenties via Google Adsense vertoont. De cookies van derden die AdSense gebruikt voor advertentiedoeleinden, kunnen worden gekoppeld aan het domein doubleclick.net of aan landspecifieke domeinen zoals google.com. Hierdoor wordt de naam of de content van de daadwerkelijke cookie niet gewijzigd. .

Inzage, correctie of verwijdering van je gegevens

Je hebt als bezoeker het recht om je persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. Je kunt hiervoor een verzoek indienden via het contactformulier of te mailen met als onderwerp “Privacy”. Ik zal zo snel mogelijk, maar binnen de wettelijk gestelde termijn van vier weken aan je verzoek voldoen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Bynisa.nl behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Raadpleeg de privacyverklaring daarom regelmatig, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.